Sdělujeme čtenářům, že z důvodu revize knihovního fondu bude knihovna
ve dnech
7.10-14.10.2016
UZAVŘENA