Sdělujeme čtenářům, že v průběhu školních prázdnin se provozní doba knihovny
NEMĚNÍ.