Veverská Bítýška je tradičně kulturním městečkem a proto nemůže být překvapením, že i historie veřejné knihovny zasahuje do tří století.

V Pamětech panství Veverského od Karla Eichlera, faráře ve Veverské Bítýšce, stěžejním díle k historii obce se uvádí, že již v roce 1885 zde byl ustanoven čtenářsko-zábavný spolek "Veveří". Založen byl zásluhou tehdejšího lékaře dr. K. Havla, který se také stal jeho prvním předsedou, při ustanovení měl 52 členy. Spolek sídlil v prostorách radnice, aby "jaksi přístup usnadněn byl sousedstvu". Jeho utvoření povolilo c. k. místodržitelství výnosem ze dne 12.10.1885.

Účel spolku byl dvojí-poučení i zábava. Pořádal jednak divadelní a hudebně-pěvecká vystoupení, jednak "pečoval o čtení časopisů, knih, a spisů zábavných i poučných. Odebíral, či dostával půjčkou od členů, Moravskou orlici, Národní politiku, Humoristické listy, Palečka, Hospodáře moravského a Zlatou Prahu. Založil knihovnu, pro niž odebíral Přítele domoviny, Matici lidu, Ottovu lacinou knihovnu národní a jiné. Do konce roku 1888 nahospodařil asi 150 svazků, mezi kterýmiž je mnoho divadelních kusů. Také pořádal přednášky a hovory, pro nedostatek návštěv od nich upustil".

Činnost veřejné knihovny pokračovala i v dalších letech. Zajímavé je, že když prvorepublikový Zákon o veřejných knihovnách obecních z roku 1919 uložil všem obcím povinnost zřídit a vést veřejné knihovny, Veverská Bítýška ji měla v té době již více než třicet let. Knihovníky byli tehdy většinou učitelé a místní osvětoví pracovníci.

V roce 1972 byla knihovna profesionalizována. Dlouholetou knihovnicí, která zde působila třiadvacet let, byla paní Květa Králová. Knihovna v té době sídlila v prostorách Kulturního domu, ty však vlivem narůstajícího počtu knih začaly být nedostačující. Proto bylo rozhodnuto o jejím přemístění do přízemí Obecního úřadu. Slavnostní otevření se zde konalo 10.9.1987. Přestěhování umožnilo podstatné zlepšení poskytovaných služeb, což se projevilo nárůstem čtenářů i výpůjček. Od roku 1996 vedla knihovnu, ke spokojenosti čtenářů, paní Ladislava Horalová, v roce 2005 ji ve funkci vystřídala paní Soňa Novotná. Provozovatelem byla v tehdejší době Okresní knihovna Brno-venkov, od 1.1.2003 pak Obec Veverská Bítýška.

Fond knihovny obsahuje v současnosti téměř 21 tisíc svazků, k dispozici je 37 druhů časopisů. V roce 2008 využívalo jejích služeb 755 čtenářů, z toho 157 dětí do patnácti let. Počet výpůjček činil 33 677 ks.

Původní účel čtenářsko-zábavního spolku "Veveří" je aktuální i dnes. Knihovna zpřístupňuje svým čtenářům jak populárně-naučné publikace, tak i literaturu oddychovou a zábavnou. Navazuje na bohatou kulturní tradici obce a je pro obyvatele jedním z míst, kde lze příjemně a smysluplně trávit volný čas.

 

Statistické informace o knihovně za rok 2017
Uživatelé

Velikost obsluhované populace

3212

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období

661

- z toho registrovaní uživatelé do 15 let

159

Návštěvníci celkem

6212

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

5590

Návštěvníci využívající internet v knihovně

112

Návštěvníci kukturních akcí

212

Návštěvníci on-line služeb

622

Knihovní fond a výpůjčky 

Stav knihovního fondu k 31.12. min. roku

19695

Výpůjčky celkem

25211

Knihovní jednotky celkem k 31.12. sled. roku

19760

 

 

Naučná literatura

7708

Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

2802

Krásná literatura

12052

Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)

16192

Zvukové

 

Naučná literatura dětem (knihy)

295

Elektronické dokumenty

 

Krásná literatura dětem (knihy)

2607

Počet exemplářů docházejících periodik

13

Výpůjčky periodik

3315

Počet knihovních jednotek ve volném výběru

18960

 

 

Přírůstky

892

 

 

Úbytky

827

 

 

Statistické informace o knihovně za rok 2016
Uživatelé

Velikost obsluhované populace

3170

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období

665

- z toho registrovaní uživatelé do 15 let

160

Návštěvníci celkem

6413

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

5712

Návštěvníci využívající internet v knihovně

121

Návštěvníci kukturních akcí

206

Návštěvníci on-line služeb

701

Knihovní fond a výpůjčky

Stav knihovního fondu k 31.12. min. roku

21008

Výpůjčky celkem

26167

Knihovní jednotky celkem k 31.12. sled. roku

19695

 

 

Naučná literatura

7785

Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

3442

Krásná literatura

11910

Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)

15885

Zvukové

 

Naučná literatura dětem (knihy)

297

Elektronické dokumenty

 

Krásná literatura dětem (knihy)

2920

Počet exemplářů docházejících periodik

14

Výpůjčky periodik

3823

Počet knihovních jednotek ve volném výběru

18920

 

 

Přírůstky

981

 

 

Úbytky

2294

 

 

Statistické informace o knihovně za rok 2015
Uživatelé

Velikost obsluhované populace

3110

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období

669

- z toho registrovaní uživatelé do 15 let

158

Návštěvníci celkem

6838

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

5721

Návštěvníci využívající internet v knihovně

108

Návštěvníci kukturních akcí

255

Návštěvníci on-line služeb

304

Knihovní fond a výpůjčky

Stav knihovního fondu k 31.12. min. roku

21118

Výpůjčky celkem

28710

Knihovní jednotky celkem k 31.12. sled. roku

21008

 

 

Naučná literatura

8581

Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

3270

Krásná literatura

12427

Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)

15716

Zvukové

 

Naučná literatura dětem (knihy)

601

Elektronické dokumenty

 

Krásná literatura dětem (knihy)

3906

Počet exemplářů docházejících periodik

16

Výpůjčky periodik

5217

Počet knihovních jednotek ve volném výběru

20850

 

 

Přírůstky

800

 

 

Úbytky

1010

 

 

Statistické informace o knihovně za rok 2014
Uživatelé

Velikost obsluhované populace

3081

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období

693

- z toho registrovaní uživatelé do 15 let

166

Návštěvníci celkem

6284

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

6032

Návštěvníci využívající internet v knihovně

140

Návštěvníci kukturních akcí

463

Návštěvníci on-line služeb

252

Knihovní fond a výpůjčky

Stav knihovního fondu k 31.12. min. roku

21807

Výpůjčky celkem

28343

Knihovní jednotky celkem k 31.12. sled. roku

21118

 

 

Naučná literatura

8621

Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

3063

Krásná literatura

12367

Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)

15563

Zvukové

111

Naučná literatura dětem (knihy)

504

Elektronické dokumenty

 

Krásná literatura dětem (knihy)

3655

Počet exemplářů docházejících periodik

19

Výpůjčky periodik

5558

Počet knihovních jednotek ve volném výběru

20650

 

 

Přírůstky

793

 

 

Úbytky

1482

 

 

Statistické informace o knihovně za rok 2013
Uživatelé

Velikost obsluhované populace

3081

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období

712

- z toho registrovaní uživatelé do 15 let

153

Návštěvníci celkem

6210

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

5986

Návštěvníci využívající internet v knihovně

278

Návštěvníci kukturních akcí

72

Návštěvníci on-line služeb

224

Knihovní fond a výpůjčky

Stav knihovního fondu k 31.12. min. roku

21781

Výpůjčky celkem

31304

Knihovní jednotky celkem k 31.12. sled. roku

21807

 

 

Naučná literatura

8917

Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

3290

Krásná literatura

12760

Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)

16979

Zvukové

111

Naučná literatura dětem (knihy)

539

Elektronické dokumenty

19

Krásná literatura dětem (knihy)

3859

Počet exemplářů docházejících periodik

21

Výpůjčky periodik

6637

Počet knihovních jednotek ve volném výběru

21105

 

 

Přírůstky

905

 

 

Úbytky

879

 

 

Statistické informace o knihovně za rok 2012
Uživatelé

Velikost obsluhované populace

3085

Registrovaní uživatelé ve sledovaném období

729

- z toho registrovaní uživatelé do 15 let

158

Návštěvníci celkem

6838

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

6793

Návštěvníci využívající internet v knihovně

273

Návštěvníci kukturních akcí

82

Návštěvníci on-line služeb

45

Knihovní fond a výpůjčky

Stav knihovního fondu k 31.12. min. roku

21833

Výpůjčky celkem

32532

Knihovní jednotky celkem k 31.12. sled. roku

21781

 

 

Naučná literatura

8938

Naučná literatura dospělým uživatelům (knihy)

3945

Krásná literatura

12713

Krásná literatura dospělým uživatelům (knihy)

17167

Zvukové

111

Naučná literatura dětem (knihy)

648

Elektronické dokumenty

19

Krásná literatura dětem (knihy)

4213

Počet exemplářů docházejících periodik

22

Výpůjčky periodik

6559

Počet knihovních jednotek ve volném výběru

20920

 

 

Přírůstky

871

 

 

Úbytky

923

 

 

Statistické informace o knihovně za rok 2008